ข้อมูลเพิ่มเติม

– ข้อมูลชั้นต่างๆของ Tokyo Skytree® คลิก

– การเดินทาง คลิก

– ข้อมูลร้านค้าใน Tokyo Skytree® คลิก

– กิจกรรมที่น่าสนใจ คลิก

การยกเลิก
ระยะเวลาในการยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียม*
ก่อนวันรับบริการ 11 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
8-10 วันก่อนวันรับบริการ 20 % ของค่าบริการ
2-7 วันก่อนวันรับบริการ 30 % ของค่าบริการ
1 วันก่อนวันรับบริการ 50 % ของค่าบริการ
วันรับบริการ 100 % ของค่าบริการ