• ราคา USJ Express อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้ังนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ชำระเงิน
  • การเลือกรอบเวลาจะดำเนินการได้เมื่อทำการชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไป
  • เนื่องจากระบบการจองเป็นระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะทำการจอง ต่อเมื่อลูกค้าชะรำเงินแล้วเท่านั้น กรณีตั๋วเต็มหลังการชำระเงินทางเราจะติดต่อลูกค้าแล้วทำการคืนเงิน
  • หลังการออกตั๋วแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ โปรดตรวจเช็คข้อมูลทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนออกตั๋ว