• ใช้งานง่าย! แสดงเพียง QR Code ก็เข้าช่องด่วนพิเศษทันใจ !
  • ตั๋วที่ได้รับจะเป็น e-ticket เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทาง E-mail
  • ตั๋ว 1 ใบ / 1 ท่าน สังเกตตัวเลขของมุมกระดาษจะแต่งต่างกัน
  • สามารถ เก็บไฟล์ไว้ใน smartphone แล้วแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่ช่อง Express ได้ทันที !