12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
 4,700  5,800  4,600  850