ส.ค. 24, 2017

เงื่อนไข Shinki Bus

Categories:
เงื่อนไข
  • ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้หลังจากทำการจองแล้ว
  • แจ้งยกเลิกภายในเวลาทำการคือ วันจันทร์ – ศุกร์  (8.30 – 17.30)  ระยะเวลาในการยกเลิกมีดังนี้
ระยะเวลาในการยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียม*
10-8 วันก่อนการเดินทาง 20%
7-2 วันก่อนการเดินทาง 30%
1 วันก่อนออกเดินทาง 40%
วันออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทาง) 60%
หลังออกเดินทาง หรือ ไม่สามารถแสดงตนและไม่มีการติดต่อ 100%

* อัตราค่าธรรมเนียม คิดจากค่าทัวร์

ราคา RV2

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
 4,700  5,800  4,600  850

ราคา RV1

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
4,360 4,840 +4,500 +850

ราคา RV3

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
7,670 9,100 +6,650 +1,090

ราคา HV4

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
8,800 11,500 +8,000 +1,190

ราคา HV3

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
5,100 6,450 +4,950 +1,000

ราคา HV1

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
2,970 3,510 +2,960 +450

ราคา HV 2

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
3,670 4,400 +3,680 +650

ราคา SP1

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
4,650 5,800 +4,540 +850

ราคา W4

Categories:
12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
7,700 9,500 +6,640 +1,050
Shopping Cart

No products in the cart.