12 ชม. แรก 24 ชม. แรก เพิ่ม
24 ชม.
เพิ่ม
1 ชม.
2,600 3,140 +2,590 +450