• เริ่มต้นเช่า โดยเช่า 12 ชั่วโมงแรก หรือ 24 ชั่วโมงแรก
  • ในกรณีต้องการเช่า 13 ชั่วโมงนั้น ให้นับเป็นเช่า 24 ชั่วโมงแรก
  • หลังจาก 24 ชั่วโมงแรก สามารถเช่าเพิ่มเป็นรายชั่วโมงหรือ ราย 24 ชั่วโมงได้
  • ในกรณีเช่าเพิ่มแบบรายชั่วโมงแพงกว่าแบบราย 24 ชั่วโมง ให้คิดค่าเช่าเป็นราย 24 ชั่วโมงแทน

เช่น รายชั่วโมงแรก 3,500 บาท / รายชั่วโมงละ 460 บาท / ราย 24 ชั่วโมง 3,200 บาท

  • กรณีเช่า 2 วัน (48 ชั่วโมง)  + 8 ชั่วโมง
  • จะมีการคำนวน >> 24 ชั่วแรก + ราย 24 ชั่วโมง + รายชั่วโมง (8 ชั่วโมง)
  • โดย 8 ชั่วโมงที่เกินนั้นเป็นราคา 460 x 8 = 3,680 บาท ซึ่งค่าเช่ามากกว่าราย 24 ชั่วโมง (3,200 บาท) จึงคิดเป็น 3,200 บาทแทน
  • ดังนั้นราคารวม >> 3,500 + 3,200 +3,200 = 9,900 บาท

*การนับเป็นราย 24 ชั่วโมง เช่น รับรถ 9.00 AM 18 ส.ค.  – คืนรถ 9.00 AM 19 ส.ค.